19.7.08

First Time Granny Square !

July... it was a hot summer evening in Maghdouche and the first lesson in making the Granny square in crochet. By practice, the squares became nicely 8 x 8 cm. in 4 rows. The Granny squares are usually made by leftover yarns... but we are designing something else... Georgette, you're doing great !

På norsk:
Juli... det var en varm sommerkveld i Maghdouche og første leksjon i å lage bestemorrute i hekling. Når man øver blir sluttresultatet riktig bra, 8 x 8 cm og 4 omganger. Bestemorrutene er vanligvis laget av restegarn, men vi designer noe annet...


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails