16.8.08

Back to the House...Tilbake til huset.....

Things are moving on...
The electric board was upgraded to 20 ampers instead of 5 ampers, so "Maallem Maurice" was able to connect the stairs together. Now we have a descent access to the roof terrasse.
The electric installation has been completely changed in the basement floor and will be accomplished in the first floor, in the next few days. We thank "Simon Bou Ali" for all the effort he is putting there.
Yesterday, the procedure of putting panels on some of the walls of the house has started. As the house is built in local stones, these sand stones absorb the rain water in the winter and spit it out in the sommer, which takes out the paint from the walls. According to "Tony Hourani" the paint guru of Maghdouche,these panels are the best solution for this problem.
We will keep you updated...Keep tuned...


På norsk i kortversjon:
Strømmen var 5 ampere i huset, og den er nå oppgradert til 20 ampere. Trappen fra 2 etasje og opp til takterassen er ferdig og montert. Alle elektriske ledninger er skiftet i første etasje og i løpet av noen dager er det i orden i hele huset. Nå legges paneler på innerveggene for å hindre fuktgjennomslag. Huset er bygget i lokal stein og er porøs, panelene vil løse dette "problemet".
Vi skal holde dere orientert..........................................

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails